ร่วมลงนามถวายพระพร


ฝากรูป

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

Free Hit Counter
เริ่มนับ 1 เมษายน 2554
ขับเคลื่อนโดย Blogger.


พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง         


อบจ.นครพนม จัดการแข่งขันมวยรอบ อบจ.นัดชิงชนะเลิศ 30/04/59 
อบจ.นครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 มอบบ้านให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ฯ 18/02/59


ข่าวประกาศและภารกิจของ อบจ.นครพนม
อบจ.นครพนม จัดการแข่งขันมวยรอบ อบจ.นัดชิงชนะเลิศ 30/04/59 
อบจ.นครพนม ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 สร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ฯ 18/02/59
อบจ.นครพนมร่วมกับขนส่งจังหวัดนครพนมทำใบอนุญาติขับขี่ให้ประชาชนฯ 17/02/59
อบจ.นครพนม จัดการแข่งขันมวยรอบ อบจ.สัญจร ที่อำเภอวังยาง 09/02/59
ประกาศ อบจ.นครพนม แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสอบคัดเลือกข้าราชการ
 เพื่อเปลี่ยนสายงานฯ 19/01/59

อบจ.นครพนม ทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ในโครงการ อบจ.สัญจรฯ 13/01/59

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประมูลจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม
และบำรุงรักษาฯจำนวน 9 โครงการ 27/05/59
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องปรับปรุงจ้างงานถนนลูก
รังและขุดลอกอ่างเก็บน้ำฯ จำนวน 12 โครงการ 25/05/59 

- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 3 โครงการ 24/02/59 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุง
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ จำนวน 11 โครงการ 17/02/59 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องแก้ไขรายละเอียดของประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 4 รายการ 07/01/59
 
-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องแก้ไขรายละเอียดของประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 11 รายการ 06/01/59
 
-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องแก้ไขรายละเอียดของประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 10 รายการ 05/01/59
 
- ประกาศองการบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครพนมจำนวน 4 โครงการ 30/12/58
 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 11 โครงการ 29/12/58

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 25/12/58 

-ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 10/09/58
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม )ข่าวสารในจังหวัดนครพนม


กรุณากด ถูกใจ เพื่อรับข่าวสารและกิจกรรมใหม่ๆ ของ อบจ.นครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
151/1 ถ.นครพนม-ท่าอุเทน อ.เมือง จ.นครพนม 48000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-516293 Fax 042-516293

ผู้บริหาร อบจ.นครพนม

Item Thumbnail